De V.v.E. en het onderhoud.

Het gezamenlijk op een optimale wijze instandhouden van een appartementencomplex is
ťťn van de belangrijkste taken die de VvE heeft en zoals met alles kost onderhoud geld.
Vaak wordt over het hoofd gezien dat onderhoud ook behoud betekent.

Een goed onderhoud met een juist servicekosten niveau zorgt er voor dat het complex zijn
financiŽle waarde blijft behouden of zelfs in waarde stijgt.

Een VvE is vanaf 1 mei 2008 verplicht te beschikken over een actueel Meerjaren
Onderhoudsplan en zij dient ook de reservevorming hierop af te stemmen.

Het doel van het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) is inzicht
verschaffen in de beschikbaarheid van de financiŽle middelen hiervoor in relatie tot de
noodzakelijkheid van het uit te voeren onderhoud.

VvE-onderhoudsplanning.nl kan de V.v.E. van dienst zijn om te helpen de meerjaren
onderhoudsbegroting op te stellen of dit proces geheel uit handen te nemen. Gezien de
tientallen jaren ervaring in beheer en onderhoud van appartementencomplexen zijn wij in
staat de V.v.E. een goed onderbouwd en uitgebreid onderhoudsrapport te vervaardigen.


Door middel van een bouwkundige inspectie wordt de technische staat van het gebouw in
kaart gebracht. Op grond daarvan wordt bepaald wanneer welke werkzaamheden
uitgevoerd dienen te worden. De MOP wordt jaarlijks bijgesteld.